Strona główna

Serdecznie witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim.

Na naszej stronie odnajdziecie Państwo informacje na temat naszej działalności wraz z aktualną ofertą. Możecie Państwo również zapoznać się z zatrudnioną kadrą.

Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i nieodpłatne.

Celem poradni jest:

  • udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,
  • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Do naszej poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne może zgłosić dziecko, rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel, wychowawca po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Problemy edukacyjne diagnozujemy przy współudziale szkoły. Formularze skierowań na badania znajdują się w każdej szkole u pedagoga, w sekretariacie poradni oraz na naszej stronie.